Zoek en vind jouw uitje

Of zoek op jouw voorkeuren:

Jouw favorieten

 

Vragen?

Heb je nog vragen over je uitje? Neem gerust contact met ons op.

 
Je favorieten zijn bijgewerkt…
058 233 3494

Populair

Jouw event op maat?
Home Privacy, Cookies & Disclaimer

Privacyverklaring

Leeuwarden City Events neemt jouw privacy zeer serieus en acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. In deze verklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast heb je bepaalde rechten die worden uitgelegd. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 mei 2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.
Voor vragen kun je altijd contact opnemen met Leeuwarden City Events via info@leeuwardencityevents.nl.

Wie is Leeuwarden City Events?
Leeuwarden City Events is een label van Top Holland Events V.O.F., kantoorhoudende te Leeuwarden aan het Blokhuisplein 40, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62380184. Deze verklaring is ook van toepassing op de labels Top Holland Events en Tirol Events en de daarbij behorende websites.

Persoonsgegevens
Via de website van Leeuwarden City Events is het mogelijk om via een vraag-, offerte- dan wel reserveringsformulier je persoonsgegevens achter te laten, waaronder:
– NAW-gegevens
– Bedrijfsnaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
Gegevens die automatisch worden verzameld (bijvoorbeeld het IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst.
De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:
– het beantwoorden van een vraag m.b.t. een groepsuitje/event
– het versturen van een offerte voor een groepsuitje/event
– het reserveren van een groepsuitje/event
– het versturen van een nieuwsbrief waarin uitjes en events worden gepromoot
– het administreren t.a.v. de boekhouding
– het analyseren van statistieken en optimaliseren van onze dienstverlening
Als je een contactformulier op de website invult of persoonsgegevens op een andere manier bij ons achterlaat, dan worden deze gegevens bewaard, zolang als voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan nodig is.

Beveiliging
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je jouw persoonsgegevens invoert.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over de uitjes en events die wij organiseren. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om de gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Internetprovider
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van een internetprovider. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze partij heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites en diensten van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden het je aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Verstrekking aan derden
Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan anderen verstrekken, tenzij dat nodig is in het kader van onze bedrijfsvoering en dienstverlening of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Boekhouding
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van een administratiekantoor. Wij delen je naam, adres en details met betrekking tot het geboekte groepsuitje of event.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:
Inzage: Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken.
Wijziging: Je kunt je eigen (persoons)gegevens wijzigen.
Beperken van de verwerking: Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Leeuwarden City Events te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
Recht van bezwaar: Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Leeuwarden City Events of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
Gegevensoverdracht: Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Leeuwarden City Events te verkrijgen.

Cookies

Op onze website kan gebruik gemaakt worden van cookies. Ook via eventuele externe partijen die door ons zijn ingeschakeld, kunnen cookies worden geplaatst. Het betreft zowel functionele cookies, als cookies afkomstig van derden voor analyse en marketing doeleinden. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels jouw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om aan jou de dienst te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd.

Analytics cookies
Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Leeuwarden City Events gebruik van “Analytics” diensten. Deze gegevens worden door de aanbieder geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Leeuwarden City Events verstrekt. Leeuwarden City Events krijgt op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de aanbieder van deze dienst de informatie aan derden verstrekken. Leeuwarden City Events maakt gebruik van Google Analytics.

Disclaimer

Zorgvuldigheid
Leeuwarden City Events besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Leeuwarden City Events, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.

Voorbehoud
Leeuwarden City Events behoudt zich het recht voor om zonder toestemming van de bezoeker prijzen en arrangementen te wijzigen, alsmede wijzigingen aan te brengen in de website indien de situatie daarom vraagt. Alle arrangementsinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Leeuwarden City Events is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar wordt gelinkt maakt geen deel uit van de door Leeuwarden City Events ter beschikking gestelde informatie voor het boeken van een arrangement van Leeuwarden City Events. De informatie op websites van derden waarnaar wordt gelinkt, is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en Leeuwarden City Events.

Elektronische communicatie en bewijs
Voor het misverstaan, verminken, vertragen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de bezoeker en Leeuwarden City Events (dan wel tussen Leeuwarden City Events en door de bezoeker ingeschakelde derden), is Leeuwarden City Events niet aansprakelijk.

Copyright
Niets uit deze uitgave mag openbaar gemaakt, overgenomen en/of verveelvoudigd worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwarden City Events.

Fotoverantwoording
Alle foto’s zijn eigendom van Leeuwarden City Events. Uitgezonderd de foto’s van Linda Koster bij het arrangement “De Speciaalbier Boot” en de foto’s van Gerhild van Rooij bij het arrangement “Workshop Schermen”.

Contactgegevens
Voor vragen kun je altijd contact opnemen met:
Leeuwarden City Events
info@leeuwardencityevents.nl
058-2333 494

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies