Zoek en vind jouw uitje

Of zoek op jouw voorkeuren:

Jouw favorieten

 

Vragen?

Heb je nog vragen over je uitje? Neem gerust contact met ons op.

 
Je favorieten zijn bijgewerkt…
058 233 3494

Populair

Jouw event op maat?
Home Privacy & Disclaimer

Privacy

Leeuwarden City Events respecteert je privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de wettelijke eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief van Leeuwarden City Events, informeren wij je regelmatig over de ontwikkelingen en speciale aanbiedingen van Leeuwarden City Events. Indien je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je je afmelden via het linkje “afmelden”, welke onderaan in de nieuwsbrief te vinden is.

Disclaimer

Zorgvuldigheid
Leeuwarden City Events besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Leeuwarden City Events, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.

Voorbehoud
Leeuwarden City Events behoudt zich het recht voor om zonder toestemming van de bezoeker prijzen en arrangementen te wijzigen, alsmede wijzigingen aan te brengen in de website indien de situatie daarom vraagt. Alle arrangementsinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Leeuwarden City Events is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar wordt gelinkt maakt geen deel uit van de door Leeuwarden City Events ter beschikking gestelde informatie voor het boeken van een arrangement van Leeuwarden City Events. De informatie op websites van derden waarnaar wordt gelinkt, is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en Leeuwarden City Events.

Elektronische communicatie en bewijs
Voor het misverstaan, verminken, vertragen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de bezoeker en Leeuwarden City Events (dan wel tussen Leeuwarden City Events en door de bezoeker ingeschakelde derden), is Leeuwarden City Events niet aansprakelijk.

Copyright
Niets uit deze uitgave mag openbaar gemaakt, overgenomen en/of verveelvoudigd worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwarden City Events.

Fotoverantwoording
Alle foto’s zijn eigendom van Leeuwarden City Events. Uitgezonderd de foto’s van Linda Koster bij het arrangement “De Speciaalbier Boot”.